وب سایت اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین شیراز

     سوالات متداول

رسیدگی به شکایات در اتحادیه به چه نحوی می باشد

مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه ثبت شکایت و رسیدگی به آن مستلزم عدم رفع عیب کنونی خودرو می باشد ، میتوانید حداکثر در مدت زمان 3 ماه پس از تعمیر و در صورت بوجود آمدن خسارت و مشکلات ناشی از تعمیر به اتحادیه مراجعه و درخواست کارشناسی خود را ثبت نمائید .